Τηλεφωνικός Κατάλογος

madam[at]dib.uth.gr
+30 22310 66913
janag[at]ucg.gr
+30 22310 66937
kapostolopoulos[at]dib.uth.gr
+30 22310 66912
vavoulas[at]ucg.gr
+30 22310 66917
nvaio[at]di.uoa.gr
+30 22310 66919
evennou[at]ucg.gr
+30 22310 66925
gkoutos[at]dib.uth.gr
+30 22310 66710
kdelimpasis[at]dib.uth.gr
+30 22310 66908
dzygouri[at]dib.uth.gr
+30 22310 66900
pkarageorgos[at]ucg.gr
+30 22310 66712
kokkinos[at]ucg.gr
+30 22310 66901
dkomnos [at] dib.uth.gr
+30 22310 66733
luke[at]dib.uth.gr
+30 22310 66713
emarkou[at]dib.uth.gr
+30 22310 66718
pbagos [at] compgen.org
+30 22310 66914
vpp[at]dib.uth.gr
+30 22310 66717
sandalidis[at]dib.uth.gr
+30 22310 66719
gspathoulas[at]ucg.gr
+30 22310 66926
itsonos [at] ucg.gr
+30 22310 66906