Κόκκινος Αλέξανδρος

Διοικητικό προσωπικό
Ειδικότητα: 
Υπάλληλος Γραμματείας
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66901
E-mail: 
kokkinos[at]ucg.gr