Ζυγούρη Δήμητρα

Διοικητικό προσωπικό
Ειδικότητα: 
Αναπληρώτρια Γραμματέας
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66900
E-mail: 
dzygouri[at]dib.uth.gr