Τσώνος Ηλίας

Ε.Τ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Δ
Ειδικότητα: 
Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και μετάδοσης πληροφορίας
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66906
E-mail: 
itsonos [at] ucg.gr