Καραγεώργος Παναγιώτης

Ε.Τ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Δ
Ειδικότητα: 
Ηλεκτρονικής
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66712
E-mail: 
pkarageorgos[at]ucg.gr