Βέννου Παρασκευή

Ε.Τ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Δ
Ειδικότητα: 
Διαχείριση Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66925
E-mail: 
evennou[at]ucg.gr