Λουκόπουλος Αθανάσιος

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Λογισμικό για συστήματα υψηλών επιδόσεων
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66713
E-mail: 
luke[at]dib.uth.gr