Μπάγκος Παντελής

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική, Υπολογιστική ανάλυση βιολογικών ακολουθιών, Πρόγνωση δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών, Γενετική Επιδημιολογία, Γονιδιακοί Πολυμορφισμοί και ασθένειες, Μεθοδολογία μετα-ανάλυσης
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66914
E-mail: 
pbagos [at] compgen.org