Μάρκου Ευριπίδης

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
Κατασκευή και ανάλυση αλγορίθμων,αλγόριθμοι σε δίκτυα, κατανεμημένοι υπολογισμοί, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, υπολογιστική Γεωμετρία, υπολογιστική Βιολογία, αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66718
E-mail: 
emarkou[at]dib.uth.gr