Γκούτος Γεώργιος

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Βιοπληροφορική
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66710
E-mail: 
gkoutos[at]dib.uth.gr