Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66937
E-mail: 
janag[at]ucg.gr