Αδάμ Μαρία

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένα μαθηματικά και γραμμικά υποδείγματα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
Aριθμητικά πεδία πινάκων και πολυωνυμικών πινάκων, Φασματική ανάλυση, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Ανάλυση Πινάκων με εφαρμογές στη θεωρία συστημάτων, αλγορίθμων, γραφημάτων, στη στατιστική και στη βιοστατιστική
Τηλέφωνο: 
+30 22310 66913
E-mail: 
madam[at]dib.uth.gr