Ιακωβίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
E-mail: 
diakovidis[at]dib.uth.gr