Πρακτική Άσκηση

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του Επιχειρισιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματική Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Δόμνα Κακανά. Η πράξη  συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής μπορείτε να βρείτε στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στο επίσημο site του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Βόλου pa.uth.gr και στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική:

Υπεύθυνη Υλοποίησης: Ανθή Λεκάτη

Ημέρες/ώρες λειτουργίας: Τρίτη 10-3 και Πέμπτη 11-4

Τηλ: 22310 66900

Φαξ: 22310 66939

Δ/νση: Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία (ισόγειο, γραμματεία ΤΠΕΒ)

Mail: gpa-dib [at] dib.uth.gr