ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα Πληροφορικής με Eφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα εργαστήρια για τα οποία έχει δόσει την έγκρισή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

  1. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης
  2. Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΥΣ)
  3. Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)  
  4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών