Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων (5ΚΒ04)

Κωδικός: 
5ΚΒ04
Περιγραφή: 
Αρχές ψηφιακής επεξεργασίας βιοσημάτων. Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, ετεροσυσχέτιση, φασματική ανάλυση, συνέλιξη. Ιδιότητες και σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών φίλτρων. Βιοσήματα διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Ταχύς μετασχηματισμός Fourier. Ανάλυση βιοσημάτων με χρήση της θεωρίας κυματιδίου. Αναγνώριση προτύπων και νευρωνικά δίκτυα. Εφαρμογές σε ΗΚΓ, ΗΕΓ, ΗΜΓ. Ασκήσεις και εργαστήρια με χρήση του περιβάλλοντος Matlab.
Όνομα: 
Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
5