Ψηφιακές Επικοινωνίες (6ΚΠ01)

Κωδικός: 
6ΚΠ01
Περιγραφή: 
Μοντέλο ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας, Μίξη-Διαμόρφωση. Βασικές αρχές των ψηφιακών επικοινωνιών, Παράγοντες σχεδίασης, Χωρητικότητα καναλιού. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Διασυμβολική παρεμβολή, Φίλτρα Nyquist, Προσαρμοσμένα φίλτρα, Σηματοδοσία μερικής απόκρισης. Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης του καναλιού, Παραμόρφωση, Παρεμβολές, Θόρυβος, Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού και ασύρματου καναλιού. Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης, Ψηφιακές διαμορφώσεις ASK, PSK, FSK. Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Θεωρία κωδικοποίησης και εφαρμογή. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών, FDMA, TDMA, CDMA.
Όνομα: 
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
6
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
- A. Bateman: Ψηφιακές Επικοινωνίες, Eκδόσεις Τζιόλα, 2000 - Γ. Κ. Καραγιαννίδη, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση 2010.
Βιβλιογραφία: 
- M. Rice: Ψηφιακές Επικοινωνίες. Μια Προσέγγιση Διακριτού Χρόνου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 - J.G. Proakis/M. Salehi, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 2002 - H.P.Hsu, Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003 - W.Stallings, Eπικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ψηφιακών επικοινωνιακών συστημάτων • Εντοπισμός περιοριστικών παραγόντων • Πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή σε πραγματικά κανάλια μετάδοσης
Τρόπος Εξέτασης: 
• Τελική Εξέταση 100%