Τεχνολογία Λογισμικού (5ΚΠ03)

Κωδικός: 
5ΚΠ03
Περιγραφή: 
Τι είναι τεχνολογία λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού και μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού: Μοντέλο καταρράκτη, πρωτοτυποποίηση, τυπικές μέθοδοι, μοντέλο spiral. Ο ρόλος της τεκμηρίωσης, τύποι τεκμηρίων. Μελέτη σκοπιμότητας. Ανάλυση απαιτήσεων: προδιαγραφές απαιτήσεων συστήματος και λογισμικού. Σχεδιασμός συστήματος: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων, αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός, σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου, με επαναχρησιμοποίηση και διεπαφής χρήστη. Επαλήθευση και επικύρωση, έλεγχος συστήματος. Διοίκηση: διοίκηση έργου, σχεδίαση ανάπτυξης συστήματος και έλεγχος ανάπτυξης, διοίκηση ποιότητας και συστατικών του λογισμικού. Συντήρηση του λογισμικού.
Όνομα: 
Τεχνολογία Λογισμικού
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
• Τεχνολογία λογισμικού : Θεωρεία και πράξη, Shari Lawrence Pfleeger • Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML, Βασίλης Γερόγιαννης, Γιώργος Κακαρόντζας, Αχιλλέας Καμέας, Γιάννης Σταμέλος, Πάνος Φιτσιλής
Βιβλιογραφία: 
• Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού , Ian Sommerville • Software Engineering – A Practitioner’s Approach, R.S. Pressman • Τεχνολογία Λογισμικού Ι, B. Βεσκούκης
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την επιστημονική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την βέλτιστη δυνατή ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και επικύρωση έργων λογισμικού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού με πρακτικές εφαρμογές. Επίσης μελετούνται σημαντικά θέματα για τα έργα λογισμικού όπως η διαχείριση έργων και η εκτίμηση κόστους.
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Υλικό: