Τεχνητή Νοημοσύνη (7ΚΠ02)

Κωδικός: 
7ΚΠ02
Περιγραφή: 
Βασικές έννοιες. Ιστορικά δεδομένα. Αναπαράσταση προβλημάτων. Αλγόριθμοι (τυφλής και κατευθυνόμενης) αναζήτησης. Γνώση, αναπαράσταση γνώσης (λογική, δομημένη κανόνες). Εναλλακτικές συλλογιστικές (με αβεβαιότητα, με ασάφεια). Συστήματα γνώσης. Σχεδιασμός ενεργειών. Αυτόνομα προγράμματα (πράκτορες) και κατανεμημένα συστήματα ΤΝ. Μη συμβολική λογική (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα). Εφαρμογές (επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μηχανική όραση, ρομποτική).
Όνομα: 
Τεχνητή Νοημοσύνη
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
1. Τεχνητή Νοημοσύνη,ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ι.,ΚΕΦΑΛΑΣ Π.,ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν.,ΚΟΚΚΟΡΑΣ Φ.,ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Η. ,ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,3η/2011,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2. Τεχνητή Νοημοσύνη, μια σύγχρονη προσέγγιση,STUART RUSSELL, PETER NORVIG ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,2η/2005,ΑΘΗΝΑ
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αναπαράσταση προβλημάτων. Κατανόηση αλγορίθμων (τυφλής και κατευθυνόμενης) αναζήτησης. Γνώση και αναπαράσταση γνώσης. Κατανόηση και υλοποίηση αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, και Ασαφής Λογική). Μελέτη εφαρμογών στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τη μηχανική όραση, τη ρομποτική, κτλ.
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή Εξέταση και προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Υλικό: 
Σημειώσεις και διαφάνειες του διδάσκοντα. Διαφάνειες που συνοδεύουν το βιβλίο