Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων (7ΕΒ05)

Κωδικός: 
7ΕΒ05
Περιγραφή: 
Αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης υπολογιστικών συστημάτων υποστήριξης διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων. Μεθοδολογίες εφαρμογής αρχών στατιστικής, επεξεργασίας σημάτων, θεωρίας λήψης αποφάσεων, μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλων προσομοίωσης και πρόβλεψης στην υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων. Συστήματα βασισμένα σε γνώση (knowledge based system) και εκπαιδευόμενα συστήματα (learning system). Μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησης υπολογιστικών συστημάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων.
Όνομα: 
Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
Πληροφορική Υγείας-Η εφαρμογή της πληροφορικής στο χώρο της υγείας, Μπότσης Ταξιάρχης,Χαλκιώτης Στέλιος,ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,1η έκδ./2005,ΑΘΗΝΑ