Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (7ΚΒ02)

Κωδικός: 
7ΚΒ02
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση. Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, τομογραφία διάδοσης και τομογραφία εκπομπής, μέθοδοι ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων. Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: διατάξεις παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ, συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές, παλμικές ακολουθίες, διαδικασίες χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής δεδομένων και ανακατασκευής εικόνας, συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, θέματα ασφαλείας. Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Διαγνωστικοί υπέρηχοι: φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές.
Όνομα: 
Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Βιβλιογραφία: 
• Δ. Κουτσουρής, Κ. Νικήτα, Σ. Παυλόπουλος: Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004. • Π. Δημάκης, Θ. Πάνου: Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2001. • J. Bushberg, J. Seibert, E. Leidholdt Jr., J. Boone: The Essential Physics of Medical Imaging, Third Edition, LWW, 2011 • N. B. Smith, A. Webb: Introduction to Medical Imaging: Physics, Engineering and Clinical Applications, Cambridge University Press, 2010.
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Απόκτηση βασικών γνώσεων πυρηνικής φυσικής, κυματικής και κβαντομηχανικής. • Κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των βασικών απεικονιστικών μεθόδων. • Γνωριμία των εγγενών περιορισμών και του εύρος εφαρμογών τους. • Γνωριμία των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αυτές. • Κατανόηση και προσομοίωση μεθόδων ανακατασκευής εικόνας με τη βοήθεια του MATLAB.
Τρόπος Εξέτασης: 
Τελική εξέταση 100%
Υλικό: