Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων (5ΕΠ03)

Κωδικός: 
5ΕΠ03
Περιγραφή: 
Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός και μέτρο πληροφορίας, Εντροπία. Αμοιβαία πληροφορία, Μελέτη πηγών διακριτών μηνυμάτων, Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Markov. Πηγές συνεχών μηνυμάτων, Χωρητικότητα καναλιού, Θεωρήματα δειγματοληψίας.. Κανάλι χωρίς θόρυβο, Κανάλι με θόρυβο. Κωδικοποίηση καναλιού, Θεωρήματα κωδικοποίησης Shannon, Ανάλυση και σχεδιασμός κωδικοποίησης ελέγχου σφάλματος, κώδικες Hamming, κυκλικοί κώδικες, Συνελικτικοί κώδικες, Κρυπτογραφία και θεωρία πληροφορίας.
Όνομα: 
Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
- David Luenberger, Θεωρία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου , 2011 (Μεταφρασμένο) - D. R. Hankerson, D. G. Hoffman, D. A. Leonard, C. C. Lindner, K. T. Phelps, C. A. Rodger, J. R. Wall, Βασικές Αρχές Θεωρίας Κωδικοποίησης και Κρυπτογραφίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2η Έκδοση 2010
Βιβλιογραφία: 
- Φ. Αφράτη, Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1994 - Α. Μαρά, Εισαγωγή στους Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων, Εκδόσεις Conceptum, 2009 - Β. Ζορκάδη, Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2002
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Εισαγωγή στη θεωρία πληροφοριών • Περιγραφή μεθόδων κωδικοποίησης
Τρόπος Εξέτασης: 
• Εργασία (20% προαιρετική) • Τελική Εξέταση 80% ή 100%