Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων (8ΕΒ07)

Κωδικός: 
8ΕΒ07
Περιγραφή: 
Βασικές αρχές μοντελοποίησης. Μέθοδοι μοντελοποίησης φυσιολογικών συστημάτων. Θεωρία ελέγχου γραμμικών και μη - γραμμικών συστημάτων. Ανάλυση και ταυτοποίηση φυσιολογικών συστημάτων ανοικτού και κλειστού βρόχου. Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης για προσομοίωση και έλεγχο φυσιολογικών συστημάτων. Παραδείγματα από το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, νευρικό, μεταβολικό σύστημα. Χρήση ειδικού λογισμικού για την ανάλυση και προσομοίωση φυσιολογικών συστημάτων. Υπολογιστικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονικές.
Όνομα: 
Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
4