Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ (7ΕΒ07)

Κωδικός: 
7ΕΒ07
Περιγραφή: 
Μέθοδοι ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων υγείας, συστήματα ροής εργασιών, ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, ΠΣΝ σε περιβάλλον Internet/Intranet. Συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ιατρικού φακέλου). Συστήματα ταξινόμησης. ICD-10, MeSH, SNOMED, ICNP. Πρότυπα αρχιτεκτονικής ιατρικού φακέλου κατά ISO/TC215 και CEN/TC251. Εισαγωγή στα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού λογισμικού, εργαλεία CASE, εργαλεία αποτύπωσης ροής εργασιών, σχεδιασμός συστημάτων διεπαφής με το χρήστη και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού που απαιτούνται για τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων.
Όνομα: 
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4