Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας (7ΕΒ06)

Κωδικός: 
7ΕΒ06
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας. Διεθνή συστήματα υγείας. Σύγκριση συστημάτων υγείας. Το μέλλον του συστήματος υγείας. Ζητήματα διαχειριστικών αρμοδιοτήτων, παρεχόμενες υπηρεσίες, νομικό πλαίσιο, αξιολόγηση λειτουργίας συστήματος υγείας, πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όνομα: 
Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4