Λειτουργικά Συστήματα (4ΚΠ03)

Κωδικός: 
4ΚΠ03
Περιγραφή: 
Στοιχεία αρχιτεκτονικής Η/Υ. Ιστορική αναδρομή. Βασικά στοιχεία ενός ΛΣ. Διεργασίες. Επικοινωνία διεργασιών. Υποδοχές. Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ. Νήματα. Συγχρονισμός. Σημαφόροι και παρακολουθητές. Αδιέξοδα. Οργάνωση μνήμης σταθερών τμημάτων. Σύστημα φίλων. Σελιδοποίηση και ιδεατή μνήμη. Κρυφή μνήμη. Διαχείριση αρχείων. Χρονοπρογραμματισμός δίσκου.
Όνομα: 
Λειτουργικά Συστήματα
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
4
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
1. Λειτουργικά Συστήματα, Silberschatz Abraham,Galvin Peter B. ,Gagne Greg, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2η έκδ./2009, ΑΘΗΝΑ 2. Λειτουργικά Συστήματα, 8η Έκδοση, Stallings William, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 8η/2014, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ