Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (7ΕΠ04)

Κωδικός: 
7ΕΠ04
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή. Ορισμός της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή. ιστορική αναδρομή. Τεχνικές αλληλεπίδρασης, ιστορική αναδρομή. Γνωσιακές αναφορές, οπτική αντίληψη, γνωσιακά μοντέλα, μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή, μοντέλο διάδρασης χρήστη - συστήματος κατά Norman, κατανεμημένα μοντέλα, αναπαράσταση γνώσης και νοητικά μοντέλα, αρχές σχεδιασμού διαδραστικών μοντέλων. Οι 3 κίονες, οδηγίες σχεδιασμού, σχεδίαση εικονιδίων. Αξιολόγηση σχεδιασμού, παράγοντες καθορισμού της τεχνικής αξιολόγησης, τρόποι διεξαγωγής αξιολόγησης (μελέτες εργαστηρίου, μελέτες πεδίου). Τεχνικές αξιολόγησης του σχεδιασμού ενός συστήματος (Cognitive walkthrough, ευρετική αξιολόγηση, review - based αξιολόγηση, αξιολόγηση με βάση το μοντέλο). Αξιολόγηση υλοποίησης, τεχνικές αξιολόγησης ενός υλοποιημένου συστήματος. Εμπειρικές μέθοδοι πειραματικής αξιολόγησης, μέθοδοι παρατήρησης, τεχνικές επερώτησης. Η οικογένεια μοντέλων GOMS, αξιολόγηση με βάση το μοντέλο - GOMS, τα μοντέλα της οικογένειας GOMS, εφαρμοσμένη ανάλυση GOMS στο σχεδιασμό. Το keystroke - Level Model (KML), Card, Moran & Newell GOMS (GMN-GOMS), Natural GOMS Language (NGOMSL), Cognitive – Perceptual - Motor GOMS (CPM - GOMS). Σχεδίαση Web. Σχεδίαση ηλεκτρονικού εμπορίου. Σχεδίαση για όλους – σχεδίαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Όνομα: 
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4