Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης (8ΕΠ01)

Κωδικός: 
8ΕΠ01
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στις αποθήκες δεδομένων, σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση αποθηκών δεδομένων. Πολυδιάστατο μοντέλο δεδομένων. Κύβος δεδομένων και επεξεργασία του. Άμεση αναλυτική επεξεργασία δεδομένων (OLAP) σε αποθήκες. Διαφορές μεταξύ OLTP και OLAP. Μεταφορά δεδομένων από υπάρχουσες βάσεις σε αποθήκες - διαδικασίες εξαγωγής, μετατροπής και φόρτωσης δεδομένων (ETL). Επεξεργασία επερωτήσεων σε αποθήκες δεδομένων. Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, προετοιμασία δεδομένων, βασικά στοιχεία, γλώσσες και αρχιτεκτονικές συστημάτων εξόρυξης δεδομένων. Περιγραφή εννοιών, χαρακτηρισμός και σύγκριση. Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη. Ομαδοποίηση. Εξόρυξη δεδομένων πολύπλοκου τύπου, π.χ. κειμένου, εικόνων, διαδικτύου. Συμπίεση δεδομένων.
Όνομα: 
Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
1. Data Mining, Εισαγωγικά και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα,Margaret H. Dunham,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ,1η/2004,ΑΘΗΝΑ 2. Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων και τις Αποθήκες Δεδομένων,Αλ. Νανόπουλος - Γ. Μανωλόπουλος,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ,1η/2008,ΑΘΗΝΑ 3. Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο ιστό,Βαζιργιάννης Μιχάλης, Χαλκίδη Μαρία,Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.,2η έκδ./2005,ΑΘΗΝΑ 4. Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων,Tan Pang - Ning,Steinbach Michael,Kumar Vipin,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.,1η έκδ./2010,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων και κατανόηση πολυδιάστατων δεδομένων. Αποθήκες δεδομένων και επεξεργασία επερωτήσεων. Αλγόριθμοι προετοιμασίας και προεπεξεργασίας δεδομένων. Εισαγωγή στην εξόρυξη κανόνων συσχέτισης. Κατανόηση και υλοποίηση αλγορίθμων κατηγοριοποίησης, πρόβλεψης, και ομαδοποίησης.
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή Εξέταση και προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Υλικό: 
Σημειώσεις και διαφάνειες του διδάσκοντα. Διαφάνειες που συνοδεύουν το βιβλίο