Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική (5ΕΠ01)

Κωδικός: 
5ΕΠ01
Περιγραφή: 
Μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων, milestones. Προχωρημένες μέθοδοι λογικής σχεδίασης, χρήση μικροελεγκτών με διακοπές για υλοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου. Χρήση SRAM σε σχεδίαση. Μέθοδος one - hot. Υπολογισμός κρίσιμου μονοπατιού. Τεχνολογία PAL/GAL/FPGA. Τεχνολογικός χώρος σχεδίασης. Εργαλεία CAD και η χρήση τους. Σχεδίαση συστημάτων με εργαλεία CAD. Επίλυση προβλημάτων με εργαλεία CAD. Καθυστερήσεις εντός και εκτός κυκλώματος για κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης. Θέματα κατανάλωσης ισχύος και μέθοδοι διαχείρισης ισχύος, συστήματα τροφοδοσίας με μπαταρίες, υπολογισμός αυτονομίας συστήματος. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού - λογισμικού, μοντελοποίηση συστήματος. Μέθοδοι αλλαγής προγράμματος ενσωματωμένων συστημάτων. Ταχεία ανάπτυξη συστημάτων. Σχεδίαση με περιορισμό λογικής πολυπλοκότητας, ή περιορισμένο αριθμό ακροδεκτών. Μοντέλα μετάδοσης σήματος, extraction, ακριβής προσομοίωση. Σχεδίαση με περιορισμούς. Περιορισμοί σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Τεχνολογίες για υπολογισμό, αποθήκευση, Ι/Ο, επικοινωνία. Aποσύνθεση και κατάτμηση συστημάτων. Διαχείριση πολυπλοκότητας. Σχεδίαση υποσυστημάτων και συστημάτων. Φαινόμενα προερχόμενα από την αλλαγή κλίμακας. Σχεδίαση κάτω των 10.000 πυλών, 10.000 - 1000.000 πυλών, και άνω των 100.000 πυλών. Ιεραρχική μοντελοποίηση. Σχεδίαση για επιβεβαίωση λειτουργίας. Μέθοδοι εξεύρεσης λαθών (debugging) για μεγάλα, σύνθετα, ή γρήγορα συστήματα. Υπολογισμοί στατικής και δυναμικής ισχύος, μέθοδοι ψύξης. Μέθοδοι εξοικονόμησης ισχύος για αυτόνομα συστήματα. Δοκιμή, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος. Ενσωματωμένες εφαρμογές μικροεπεξεργαστών, παραδείγματα από την σύγχρονη αγορά (κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές κλπ.).
Όνομα: 
Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
4