Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ΚΠ03)

Κωδικός: 
1ΚΠ03
Περιγραφή: 
Η γλώσσα C. Ιστορική αναδρομή. Η έννοια του αλγορίθμου. Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης. Βασική Ε/Ε. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι. Αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. Μετατροπές τύπων. Ροή ελέγχου και εντολές διακλάδωσης. Επαναλήψεις. Πίνακες. Συναρτήσεις. Δείκτες. Δυναμικοί πίνακες. Αλφαριθμητικά. Περισσότερη Ε/Ε, χειρισμός αρχείων και παράμετροι περιβάλλοντος. Δομές. Λίστες. Δόμηση κώδικα σε πολλαπλά αρχεία. Γενικές συναρτήσεις. Δείκτες σε συναρτήσεις. Συναρτήσεις ανοιχτής λίστας παραμέτρων. Πράξεις δυαδικού συστήματος και χρήση τους.
Όνομα: 
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
1
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
1. C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση, Abbey Deitel,Harvey Deitel, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 7η Έκδοση/2014, ΑΘΗΝΑ 2. Η γλώσσα C σε Βάθος, ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 4η/2012, ΑΘΗΝΑ 3. C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 2η/2012, ΑΘΗΝΑ