Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (0ΕΜ01)

Κωδικός: 
0ΕΜ01
Περιγραφή: 
Το οικονομικό πρόβλημα και η οικονομική επιστήμη. Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Οι έννοιες της ζήτησης και προσφοράς. Ο σχηματισμός των τιμών. Θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή. Εφαρμογές της θεωρίας καθορισμού της τιμής. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Η επιχείρηση με πλήρη ανταγωνισμό. Μονοπώλιο. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο. Διεθνής παραγωγή και η πολυεθνική επιχείρηση. Βιομηχανική οργάνωση. Ο ρόλος του κράτους. Δημόσια αγαθά. Παρέμβαση στο μονοπώλιο . Εξωτερικές επιδράσεις. Το εγχώριο και το εθνικό προϊόν. Πληθωρισμός. Απασχόληση και ανεργία. Η συνολική ζήτηση και προσφορά και το εθνικό προϊόν. Κατανάλωση, επενδύσεις και αποταμίευση. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος. Ο δημόσιος τομέας και η ισορροπία του εισοδήματος. Χρήμα, τραπεζικό σύστημα και νομισματική πολιτική. Οικονομική πολιτική. Το μοντέλο IS-LM. Τα νομισματικά του εξωτερικού τομέα της οικονομίας. Διεθνής οικονομική ανταλλαγή. Οικονομική ανάπτυξη και υπανάπτυξη. Επενδυτική δραστηριότητα: επιλογή και αξιολόγηση. Οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη.
Όνομα: 
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΧΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2