Δομές Δεδομένων (4ΚΠ02)

Κωδικός: 
4ΚΠ02
Περιγραφή: 
Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Δένδρα και γραφήματα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δέντρα και ερυθρόμαυρα δέντρα. Δομή του συνόλου, δομές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δομή λεξικού. Κατακερματισμός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.
Όνομα: 
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
4
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
- Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2006 - Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Sahnii Sartaj, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2004 - Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Κ. Παπαρρίζος, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2010 - Εισαγωγή στους Αλγόριθμους τόμος 1, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009
Βιβλιογραφία: 
- Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2006 - Data Structures and Algorithms, A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Addison-Wesley Publishing Company, 1983 - Εισαγωγή στους Αλγόριθμους τόμος 1, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009 - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ε. Ζάχος, Σημειώσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007 - Δομές Δεδομένων με C, Ν. Μισυρλής, 2008 - Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4: Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση, Αναζήτηση, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2006
Μαθησιακοί Στόχοι: 
- Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων - Αφηρημένοι τύποι δεδομένων - Ανάλυση (ορθότητα και πολυπλοκότητα) βασικών και προχωρημένων δομών δεδομένων
Τρόπος Εξέτασης: 
Μία σειρά ασκήσεων κάθε 3 εβδομάδες, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), τελικές γραπτές εξετάσεις.
Υλικό: 
Σημειώσεις, Διαφάνειες