Διδακτική της Πληροφορικής (0ΕΠ03)

Κωδικός: 
0ΕΠ03
Περιγραφή: 
Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συμπεριφορισμός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης. Θεωρία Εποικοδομισμού. Κύκλος της μάθησης. Διδακτικός μετασχηματισμός. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά μοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
Όνομα: 
Διδακτική της Πληροφορικής
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΕΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2
Συγγράμματα: 
• Βασίλης Ι. Κόμης, Εισαγωγή στη διδακτική της Πληροφορικής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13678, 2005, Κλειδάριθμος, ISBN: 960-209-838-4. • Παρασκευοπούλου-Κόλλια Εεφροσύνη-Άλκηστη, Διδάσκοντας Φιλοσοφία σε μη Φιλοσόφους, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767601, 2012, Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., ISBN: 978-960-467-364-3
Τρόπος Εξέτασης: 
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό: 
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης