Δημόσιες Σχέσεις (0ΕΜ02)

Κωδικός: 
0ΕΜ02
Περιγραφή: 
Έννοια και περιεχόμενο δημοσίων σχέσεων. Αρχές δημοσίων σχέσεων. Αποστολή και προϋποθέσεις εφαρμογής δημοσίων σχέσεων. Τα μέσα δημοσίων σχέσεων. Τεχνικές επικοινωνίες. Σχεδιασμός δημοσίων σχέσεων. Πρακτική εφαρμογή και αποτελέσματα εφαρμογής δημοσίων σχέσεων.
Όνομα: 
Δημόσιες Σχέσεις
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΧΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2