Τριανταφύλλου Ιωάννης (Υπό Διορισμό)

Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα: 
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Υπολογιστική Στατιστική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική