Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (8ΚΠ01)

Κωδικός: 
8ΚΠ01
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στην ασφάλεια, βασικοί ορισμοί, συνηθισμένες απειλές στην ασφάλεια, ειδικές απαιτήσεις για δικτυακά περιβάλλοντα. Προσεγγίσεις στη επίτευξη ασφάλειας. Μηχανισμοί προστασίας, διακρίβωση ταυτότητας, έλεγχος προσπέλασης, τεχνικές διασφάλισης. Προστασία υπολογιστικών πόρων στο διαδίκτυο. Πυρότοιχοι, περιτυλίγματα υπηρεσιών και συναφείς τεχνικές. Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και τη διαχείριση κλειδιών, κρυπτογραφία, συμμετρικοί και ασύμετροι αλγόριθμοι, διακρίβωση δημοσίων κλειδιών διαχείριση κλειδιών, ψηφιακές υπογραφές, αναφορές σε τεχνικές κρυπτανάλυσης. Ασφάλεια χρηστών στο διαδίκτυο. Κίνδυνοι από ενεργό περιεχόμενο που διακινείται στο διαδίκτυο και τρόποι προστασίας. Πλαίσιο ασφάλειας για τις γλώσσες Javascript και Java. Το πρόβλημα των ιών, τι είναι ιός, είδη ιών, τρόποι μόλυνσης, τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ιοί, λογισμικό και μέθοδοι αντιμετώπισης των ιών. Εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών. Γενικοί ορισμοί, ο ρόλος τους, μέθοδοι ελέγχου, παραδείγματα. Συστήματα ανίχνευσης εισβολών, λόγοι χρήσης, γενικό μοντέλο, αρχιτεκτονική των συστημάτων, ειδικά χαρακτηριστικά και τεχνικές, τρόποι αντίδρασης.
Όνομα: 
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
• Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Γκρίτζαλης Στέφανος,Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων , Σωκτ. Κάτσικας - Δ. Γκρίτζαλης - Στεφ. Γκρίτζαλης
Βιβλιογραφία: 
• Σύγχρονη Κρυπτογραφία: θεωρία και Εφαρμογές, M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου • Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, CRC Press, 2001 • Τεχνικές κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης, Β Κάτος, Γ. Στεφανίδης
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία, εξοικείωση και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής του φοιτητή με τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών που διαχειρίζονται τα συστήματα υπολογιστών. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας δικτύων, της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων καθώς και της ιδιωτικότητας
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Υλικό: