Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (3ΚΠ04)

Κωδικός: 
3ΚΠ04
Περιγραφή: 
Η δομή του συστήματος του υπολογιστή και οι λειτουργίες των υπομονάδων. Οργάνωση μνήμης, κατηγορίες μνήμης. Εσωτερική μνήμη (μνήμες τυχαίας προσπέλασης SRAM, DRAM), ενδιάμεση μνήμη - cache (βασικά στοιχεία σχεδιασμού, χαρτογράφηση, κ.λπ.), εξωτερική μνήμη. Υπομονάδες εισόδου - εξόδου δεδομένων - τεχνικές λειτουργίας (μέσω προγραμματισμού, με έλεγχο μέσω διακοπών, με απευθείας πρόσβαση στη μνήμη). Οργάνωση και δομή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, η αριθμητική των υπολογιστών, αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων, ιδιότητες και λειτουργίες εντολών, τρόποι διευθυνσιοδότησης. Η λειτουργία της μονάδας ελέγχου, μικροπράξεις, έλεγχος του επεξεργαστή. Προχωρημένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών. Σωληνική επεξεργασία. Διανυσματική επεξεργασία. Συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Πολυεπεξεργασία. Συστολικές διατάξεις. Κατανεμημένη και πλεγματοειδής επεξεργασία.
Όνομα: 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
3
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
[1] Δ. Νικολός, “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”, 2η έκδοση, Έκδοση Δημητρίου Β. Νικολού, 2012. [2] A.S. Tanenbaum, “Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών – Μια δομημένη προσέγγιση”, Τέταρτη έκδοση, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2003.
Βιβλιογραφία: 
[1] W. Stallings, “Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”, Έκτη έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003. [2] J.L. Hennessy, D.A. Patterson, “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”, Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006. [3] D.A. Patterson, J.L. Hennessy, “Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών”, Α & Β Τόμοι, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Ο φοιτητής να γνωρίζει τη δομή και την οργάνωση των υπολογιστών. Ο φοιτητής να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους υπολογιστικών μηχανών. Ο φοιτητής να περιγράφει με λεπτομέρεια τις δομικές μονάδες ενός υπολογιστή. Ο φοιτητής να περιγράφει με λεπτομέρεια τον κύκλο εκτέλεσης εντολής σε ένα υπολογιστή. Ο φοιτητής να γνωρίζει και εφαρμόζει τεχνικές αύξησης της απόδοσης σε ένα υπολογιστή. Ο φοιτητής να αναπτύσσει λογισμικό με στόχο την αξιοποίηση των πόρων ενός Η/Υ.
Τρόπος Εξέτασης: 
Προαιρετική εξαμηνιαία εργασία η οποία συνεισφέρει μέχρι 30% του τελικού βαθμού. Γραπτή εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που δεν επιλέξει ο φοιτητής να εκπονήσει εξαμηνιαία προαιρετική εργασία, τότε το σύνολο του βαθμού καθορίζεται από την τελική γραπτή εξέταση.
Υλικό: 
Προσφέρεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή διαφανειών (pdf αρχεία), δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για τον επεξεργαστή αναφοράς mips, ένα έντυπο με ενδεικτικά λυμένες ασκήσεις ανά κατηγορία.