Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (2ΚΠ03)

Κωδικός: 
2ΚΠ03
Περιγραφή: 
Η C++ ως βελτιωμένη C. Αφαιρετική άποψη δεδομένων. Κλάσεις. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Υπερφόρτωση τελεστών. Εικονικές συναρτήσεις. Είσοδος και έξοδος προγραμμάτων με ροές. Πρότυπα. Εξαιρέσεις. Η προκαθορισμένη βιβλιοθήκη προτύπων. Ανάπτυξη γραφικών διεπαφών. Εισαγωγή στον πολυνηματισμό. Στοιχεία δικτυακού και διαδικτυακού προγραμματισμού.
Όνομα: 
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
2
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
1. Προγραμματισμός με τη C++, Stroustrup Bjarne,Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.,1η εκδ./2009,ΑΘΗΝΑ 2. Java Προγραμματισμός, Deitel Paul J.,Deitel Harvey M.,Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ 8η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ 3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός- Java, Θραμπουλίδης Κλεάνθης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.,3η έκδ./2005,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ