Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ (4ΚΒ05)

Κωδικός: 
4ΚΒ05
Περιγραφή: 
Περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Καρδιαγγειακό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Ουροποιητικό σύστημα. Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος. Αδενικό σύστημα. Σύστημα αισθητηρίων οργάνων.
Όνομα: 
Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
4
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
4