Ανατομία και φυσιολογία Ι (3ΚΒ06)

Κωδικός: 
3ΚΒ06
Περιγραφή: 
Περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Ερειστικό (Σκελετικό) σύστημα. Μυϊκό σύστημα. Πεπτικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Μελέτη των συστημάτων αυτών με τρισδιάστατη απεικονιστική μεθοδολογία.
Όνομα: 
Ανατομία και φυσιολογία Ι
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
3
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
4