Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων (8ΚΒ02)

Κωδικός: 
8ΚΒ02
Περιγραφή: 
Αρχές ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας. Βελτίωση ποιότητας, κατάτμηση, παρεμβολή, οπτικοποίηση και σύνθεση ιατρικών εικόνων. Ανάλυση σχήματος και υφής δομών ενδιαφέροντος. Μέθοδοι εκτίμησης κίνησης. Εφαρμογές σε εικόνες υπολογιστικής μικροσκοπίας, ψηφιακής μαστογραφίας, υπερήχων, μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας. Ασκήσεις και εργαστήρια με χρήση του περιβάλλοντος Matlab.
Όνομα: 
Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
ECTS: 
4