Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

Σεμινάριο από το ΚΕΚ του Παν/μίου Θεσσαλίας με θέμα “Τεχνική Εκπαίδευση Δικτύων Η/Υ – CCNA (Cisco Certified Network Associate)”

14/09/2015