Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

IEEE Ημερίδα - «OPEN DATA & SOURCE» Εφαρμογές Ανοικτών Δεδομένων και Ελεύθερου Λογισμικού

20/05/2015