Αξιολόγηση Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική αξιολογήθηκε θετικά από την 4μελή επιτροπή ειδικών αξιολογητών που ορίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση έλαβε χώρα το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2011 - κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησε διαλέξεις από τα Μέλη του Τμήματος, συνομίλησε με Μέλη της κοινότητας (Μέλη Δ.Ε.Π., φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, προσωπικό κλπ) και επισκέφτηκε τους χώρους του Τμήματος. Επιπλέον το Τμήμα παραχώρησε στην επιτροπή ένα μεγάλο όγκο δεδομένων συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων από σημειώσεις, εργασίες, αναφορές από αιτήσια project, στατιστικά των φοιτητικών επιδοσεων, βιογραφικά προσωπικού κ.α. Εν τέλει, η επιτροπή αξιολόγησε το Τμήμα.

Για να διαβάσετε την εκτενή έκθεση αξιολόγησης πατήστε εδώ.